Wat willen we bereiken?

Ben Sportief & Toon Respect willen zoveel mogelijk sportief en respectvol gedrag op en rond de Bredase voetbalvelden en omstreken. Sportiviteit en respect zijn nodig om voetbalplezier altijd te laten winnen!

Doel

Sportief en respectvol gedrag bevorderen op en rond de Bredase voetvelden inclusief Made.

Aanleiding & Gedachte

Op 23 oktober 2017 hebben alle Bredase voetbalclubs inclusief Madese Boys, COVS, Breda Actief, Werkgroep S&R van OBA, Gemeente en KNVB de overeenkomst “Samen werken aan een veilig sportklimaat” getekend. Doel hiervan is om zich in te zetten voor een veilig sportklimaat op en rond de voetbalvelden. Ook hebben de clubs toen afgesproken om samen te werken om dat doel te bereiken door gezamenlijk een promotiecampagne S&R op te zetten en uit te voeren. Gedachte is dat het veel effectiever en efficiënter is om vanuit alle clubs een overkoepelende, herkenbare campagne uit te dragen in plaats van ieder los voor zich; iedere club kan hiernaast ook eigen acties (blijven) uitvoeren.

Wie willen we allemaal bereiken?

Spelers van jong tot oud, trainers/leiders, bestuursleden, scheidsrechters, ouders/begeleiders, publiek en stakeholders vormen onze doelgroep.

Waarom Ben Sportief & Toon Respect?

Als gebiedende wijs is de boodschap: ben sportief & toon respect! Naast een kreet kunnen dit ook 2 figuren zijn: Ben Sportief en Toon Respect. Vroeger waren Ben en Toon niet zo sportief en heetten ze Bennie (als kleine Ben en nie(t) sportief) en Toonnie (idem). We kunnen Ben en Toon seriematig allerlei ‘dingen’ laten vertellen en beleven op een eigentijdse manier, met humor Op deze manier brengen we de thema’s (normen en waarden, gewenst gedrag e.d.) rondom sportiviteit en respect onder de aandacht.