Verbod op k-woord op en rond velden Unitas’30

‘Rode kaart! Het woord viel ‘te pas en te onpas’, ook onder jonge clubleden. Dat is per direct afgelopen, als het aan voetbalclub Unitas’30 uit Etten-Leur ligt. ,,Kanker is geen stopwoordje. We dragen dit breed uit en verbinden er ook echt consequenties aan.”

Wedstrijd stilleggen

‘Helaas zijn er nog steeds mensen die bij de minste tegenslag het k-woord als scheldwoord gebruiken. Dit wordt vanaf heden zal men hierop aangesproken worden’, staat in een Statement van de club: k-woord wordt niet meer geaccepteerd bij Unitas’30. Niet op de velden, maar ook niet. langs de kant.

‘Sterker nog, dit levert de dader een rode kaart op en een wedstrijd kan op welk niveau ook stil gelegd worden. Misdragen tegenstanders wordt gemeld bij het betreffende bestuur.

(jeugd-)Scheids­rech­ters moeten zich gesteund voelen

Er was vooral de behoefte om als club een statement af te geven dat het op en rond de velden van Unitas’30 niet meer wordt geaccepteerd. Scheidsrechters, ook de jeugdscheidsrechters moeten zich gesteund voelen dat we er als club achter staan dat dat k-woord reden kan zijn om iemand rood te geven.”

Doel van dit statement

Unitas’30 zegt te hopen dat de leden ‘hun gezond verstand gebruiken’ en hun ‘eigen verantwoordelijkheid nemen’.

Lees volledige artikel 

Hoe gaat het nu een maand later?

Peilingen bij diverse teams

  • Spelers in het derde team van Unitas hebben zich erbij neergelegd dat ze de Champions League niet meer gaan halen. ,,We spelen voor het plezier en voor een gezellige derde helft. Natuurlijk schreeuw je in het heetst van de strijd wel eens wat als het mis gaat. Maar kanker zul je ons niet horen gebruiken. Nu niet, en voorheen eigenlijk ook niet.”
  • Keeper die in twee keer drie kwartier de bal tien keer uit het net ‘mocht’ vissen:
    ,,Ik vloek eigenlijk bijna nooit bij een tegendoelpunt. Hooguit wanneer het een bal was die ik eigenlijk goed had kunnen hebben. Dan vloek ik op mezelf.”
    ,,Dan roep ik gewoon kutzooi.”

 

Inzet leider

Visie jeugdtrainer bij een van de jongere teams:

Drie pijlers: plezier, respect en tolerantie. Dat brengen we ze al vanaf de vroegste jeugd bij. Wanneer we horen dat een van onze spelers het te bont maakt, dan halen we hem eruit. En als we dan geen wisselspeler meer hebben, dan staan we maar met een man minder op het veld.

Eén keer rood

Het idee om een rode kaart te trekken voor deze vorm van vloeken is niet exclusief vanuit Unitas ’30 komt. ,,Sinds 2000 heeft de KNVB bepaald dat de rode kaart getrokken mag worden wanneer iemand dit woord gebruikt. We zagen echter dat dit geen effect sorteerde. Vandaar dat we hebben gezegd: wij gaan daar als club vanaf nu echt consequenties aan verbinden.  Dit lijkt nu breed gedragen te worden.

Lees volledige artikel

Olievlek

Bovenstaand artikel geeft goede hoop. Daarom een oproep aan bestuurders en leden van alle voetbalverenigingen:

Bekijk wat binnen uw vereniging mogelijk is. Het zou mooi zijn, als het voorbeeld van Unitas’30 zich als een olievlek uitspreidt over de Brabantse sportvelden.